Vårt hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetsarbete

 • Företaget har som ett av sina huvudmål att vara miljövänligt och klimatsmart.
 • Vi vill bevara och nyttja natur och kultur långsiktigt och hållbart.
 • Ett utedass finns för våra besökare.
 • Vi undersöker olika alternativ till hållbara transportlösningar.
 • Vi förvaltar en gård med nybyggarbakgrund (fem generationer) och månar om de gamla byggnaderna och kulturlandskapet.
 • Till alla våra hus och framtida byggnationer har och ska återvunnet material användas. Återbruk är mycket för oss!
 • Vi är kunskapsförmedlare med lokal förankring och vill erbjuda upplevelser, vilka ger besökarna en inblick i livet och kultur på ett sätt som är äkta och inte förvanskar historia och kultur.
 • Upplevelser anpassas så att besökaren har en möjlighet att få förståelse och respekt för vår natur och kultur.
 • Företaget vill bidra till ekonomisk utveckling för den lokala kulturen och samhället.
 • Vi vill uppmuntra våra besökare att handla lokala kvalitetsprodukter, som på ett autentiskt sätt speglar vår livsstil.
 • Vår verksamhet sker i samverkan och samråd med lokalsamhälle och markägare.
 • Besökaren ska uppleva glädje och tycka att besöket levt upp till förväntningarna.
 • Våra upplevelser sker med hög säkerhet och risker har analyserats för att minimera olyckor.
 • Vi kan erbjuda alternativ om oförutsedda händelser stoppar arrangemang.

Varje år går vi igenom verksamheten och kundomdömen för att förbättra oss med denna hållbarhetspolicy som utgångspunkt.

Tack för att du läste! / Erica & Hans